Hassaku orange ramune (รามูเน่ส้มฮัสสะกุ)

Orange Hassku Ramune

​​รามูเน่ ​​รสส้มฮัสสะกุ
Orange Hassaku Ramune 

น้ำอัดลมญี่ปุ่นรสส้มฮัสสะกุ เป็นส้มที่มาปลูกในประเทศญี่ปุ่น มีความหวานและหอม มักใช้ในงานรื่นเริงและงานมงคล เมื่อนำมาทำเป็นรามูเน่อัดลมเพื่อให้ทุกคนได้ลองชิมกัน ดื่มแล้วหอมส้มฮัสสะกุ​​ที่มีรสชาติไม่เหมือนส้มในไทย ต้องลอง