จุดจำหน่ายสินค้า (Sales Location)

1. Tops Supermarket มีจำหน่ายทั้งหมด 75 สาขา 
2. Family Mart มีจำหน่ายทั้งหมด 300 สาขา
3. Fuji supermarket 4 สาขา
4. Isetan 1 สาขา
5. Shinsen Fish market 1 สาขา
6. Lazada

TOPS
FUJI
Lazada
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director