น้ำบ๊วยตราวุงจิน เป็นน้ำบ๊วยที่ได้วัตถุดิบจากธรรมชาติท้องถิ่นในเกาหลี สู่กระบวนการดั้งเดิมในการสกัดน้ำบ๊วย
ให้ได้มาซึ่งน้ำบ๊วยที่อร่อย รสหอมหวาน