ประวัติแชนเมอรี่

History of rose chanmery ( ประวัติของโรสแชนเมอรี่)
ประวัติแชนเมอรี่บลู (Blue chanmery History)

การกำเนิดแชนเมอรี่
แชนเมอรี่ เป็นเครื่องดื่มที่มาจากคำว่า แชมเปญ กับคำว่า
เมอรี่คริสต์มาส ในปี 1947 มีบริษัทเครื่องดื่มในโตเกียวได้คิดเครื่องดื่มที่ใช้เฉลิมฉลองสำหรับเด็กและครอบครัวในรูปแบบเดียวกับแชมเปญ เพราะผู้ใหญ่จะมีแชมเปญในการเฉลิมฉลองแต่เด็กยังไม่มี จึงได้คิดเครื่องดื่ม แชนเมอรี่ขึ้นเสียง "ป๊อง"ของแชนเมอรี่
 เป็นเครื่องดื่มที่รูปร่างน่ารักและเสียงดัง"ป๊อง" เมื่อทำการเปิด เป็นเหมือนเสียงเฉลิมฉลองในเวลาแห่งความสุข เด็กๆจะรู้สีกมีความสำคัญ,มีชื่อเสียงและมีความสุข เมื่อทำการเปิดแชนเมอรี่ มี 2 รสชาติที่แตกต่างกันคือ Rose (กุหลาบ) และ Blue (บลู) 

วัฒนธรรมแชนเมอรี่
แชนเมอรี่ เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นในงานเทศกาลคริสต์มาส จนกลายเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่จะต้องมีแชนเมอรี่เพื่อฉลองที่บ้าน เสียงดังป๊อง จึงดังโดยทั่วไปในงานเทศกาลต่างๆ
เสียงป๊องนั้นถึงแม้จะไม่ดังเหมือนกับเสียงของแชมเปญจริง แต่ก็ทำให้ทุกคนมีความสุข
วิธีเปิดแชนเมอรี่

ทำการเปิดห่อแชนเมอรี่ออก นำขวดตั้งไว้ที่โต๊ะหรือตั้งให้มั่น หลังจากนั้นหมุน Cap ที่ฝาทวนเข็มนาฬิกา จนมีเสียงดัง "ป๊อง" เด็กและผู้หญิงก็สามารถเปิดได้เอง
ข้อควรระวัง ไม่ควรหัน Cap ไปที่เครื่องแก้วหรือ กระจก เพราะอาจจะทำให้ฝากระเด็นไปชนแตกได้